Zaujímavosti

Medzi prírodnú zaujímavosť obce patrí minerálny prameň "vajcovka", ktorá sa nachádza v hornej časti obce Ochodnica. Rozloha chráneného územia  je 0,0158ha. Jedná sa o upravený prameň mineralizovanej marinogénnej vody nátriovo - chloridového chemického zloženia s obsahom sirovodíka. Je to charakteristický jav flyšového pásma. Ochranné pásmo má výmeru 0,1866ha.

                                                                                                                                                                      

Ku kultúrnym zaujímavostiam možno zaradiť aj každoročný folklórny festival, ktorý sa koná v prírodnom amfiteátri. Folklóry sú vystúpením a ukážkou ľudových piesní a tradičného života z čias našich predkov. Každoročne sa na festivale v spolupráci s ostatnými folklórnými súbormi prezentuje množstvo súborov, kapiel a spevákov. Ochodnickým reprezentantom je súbor Kýčera, destský folklórny súbor Kýčerka, dychová hudba Ochodničanka a mažoretky ELLIS.

Ďalšou zaujímavosťou je výstava v kostole sv.Martina. Je to každoročná tradícia, ktorá je ale pomerne mladá. Ide o výstavu obrazov s náboženskou tématikou vyrobenými z materiálov ako múka, mak, fazuľa, šošovica,strúhaný kokos, či z ovocia a zeleniny. Takisto vystavená je aj bohatá úroda, ktorú obyvatelia obce vypestovali. Do výstavy sú zaradené aj rôzne liturgické postavy vyrobené z ovocia a zeleniny alebo z iných materiálov. Je to tradícia, ktorá sa uskutočňuje v kostole v jesennom čase.