História

Z histórie tohto územia je dôležité spomenúť archeologické výskumy, ktoré odhalili ojedinelé paleolitické nástroje ako napríklad patinový pazúrikový úštep datovaný na približne 38 000 – 13 000 pred n.l. Z toho môžeme usudzovať, že cez toto územie prechádzala v dobe kamennej cesta. Ďalšie archeologické nálezy pochádzajú z neskorej doby bronzovej, kde územie obce obýval ľud lužickej kultúry.

   
História obce:
•    1596 - v chotári Kysuckého Lieskovca vzniká na valašskom práve Ochodnica (a tiež Dunajov). Obec patrí k budatínskemu panstvu
•    1613 - prvý richtár Andrej Saagha (meno Sága je v obci rozšírené do dnes)
•    1663 - obec má mlyn v časti Pod Oblazom
•    1690 - súčasťou mlyna sa stala valcha (najstaršia na Kysuciach dokladovaná výroba súkna)
•    1789 - vzniká ochodnická farnosť s pričlenením Dunajova a osady Suchá, spolu s Dunajovom stavajú pri zvonici drevený kostol. Prvý farár Celestín Kelemen
•    1830 - v spolupráci s Dunajovom bola postavená škola, prvým učiteľom bol Ján Trúchly. Školu navštevuje však len 24 detí z 370 školopovinných detí v oboch obciach
•    1872 - v obci je postavený súčasný farský kostol sv. Martina, v jeseni 1872 bol požehnaný
•    1895 - v obci je zriadený notársky úrad
•    1901 - v obci je postavená škola, ktorú navštevuje 128 žiakov
•    1905 - v obci je založené Potravinové družstvo
•    1925 - založený Dobrovoľný hasičský zbor
•    1929 - založenie knižnice
•    1937 - v osade Petránky je v prenajatých priestoroch zriadená Štátna ľudová škola s jednou triedou
•    1941 - elektrifikácia obce (236 domov, verejné osvetlenie)
•    1. máj 1945 - obec je oslobodená sovietskou armádou
•    1953 - dokončená je výstavba kultúrneho domu a pohostinstva, otvorené kino Plameň
•    1955 - dokončená je výstavba novej školy. Obec má prvého stáleho lekára.
•    1947 - založený futbalový klub ŠK Ochodnica (neskôr premenovaný na TJ Kysučan)
•    1973 - postavený prírodný amfiteáter a staničný bufet
•    1976 - ukončená je výstavba kúpaliska (fungovalo približne do konca osemdesiatych rokov)
•    1983 - vzniká lyžiarsky areál pod Šerkovom a chata Štart